velikost textu

Partnerství a sexualita lidí s mentálním postižením v souvislosti s praxí doprovázejících osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Partnerství a sexualita lidí s mentálním postižením v souvislosti s praxí doprovázejících osob
Název v angličtině:
Partnership and Sexuality of Mentally Affected People in Connection with Their Escort Men
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Olga Švejdová
Vedoucí:
Mgr. Marie Ortová
Oponent:
Mgr. Eva Klípová
Id práce:
61575
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce pojednává o problémech partnerství a sexuality osob s mentálním postižením v ČR a o problémech, které z toho vyplývají pro osoby doprovázející. V teoretické části popisuje stav výzkumu v této oblasti, fyziologické a duševní potřeby osob s mentálním postižením. Snaží se postihnout i duchovní důvody touhy po sblížení. V praktické části se věnuje čtyřem konkrétním případům partnerství a možnostem, které volily lidé, kteří je doprovázeli v Domově pro osoby zdravotně postižené. Závěrem uvádí, v jakých hranicích se musí pohybovat člověk doprovázející osoby s mentálním postižením, aby zachoval co největší jejich svobodu a přitom dokázal naučit žít tyto osoby v partnerství. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The work treats of problems of partnerships and sexuality mentally affected people in Czech republic and of problems that consequently for their ascort men. In theoretic part the work describes status in this section, physiological and mental findings of people with mentally affected. It does its best afflict even spiritual reason lust for approximation. In practical part the work devotes to four concrete ease of partnership and posibilities that voted the people who escort them in Hospice for handicapped people. In fine the work features on what limit must the person who handicapped people keep the maximum their freedom and in so doing to prove learn live these men in partnership. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Olga Švejdová 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Olga Švejdová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Olga Švejdová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Ortová 897 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Klípová 561 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 327 kB