velikost textu

Mapování tras pro návštěvníky na vozíku v CHKO Broumovsko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování tras pro návštěvníky na vozíku v CHKO Broumovsko
Název v angličtině:
Route Mapping for Wheelchair Users in Protected Landscape Area Broumovsko
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Gürtlerová
Vedoucí:
Mgr. Marie Ortová
Oponent:
Mgr. Michal Pařízek
Id práce:
61573
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice dostupnosti přírody lidem se zdravotním postižením, především lidem na vozíku. Informuje o současném stavu dostupnosti chráněných krajinných oblastí a národních parků v České republice. Legislativní rámec tvorby uceleného systému cestovního ruchu pro osoby na vozíku je zatím nedostatečný. Zásluhou jednotlivých organizací i jednotlivců přesto vzniklo několik tras pro vozíčkáře v přírodě. Tato práce si klade za cíl zmapovat současné možnosti návštěvy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko pro lidi na vozíku a přehledně o nich informovat. Přestože se jedná o oblast s náročným terénem, bylo možné navrhnout šest nových tras tímto krajem. Trasy jsou určeny lidem na mechanickém vozíku s doprovodem. Pět tras vede v oblasti Broumovských stěn a okolí, poslední prochází část Skalního města Adršpach. Trasy jsou od 3 do 6 km dlouhé a vedou převážně po asfaltových cestách. Práce je zaměřena na tvorbu informačního letáku a poskytnutí podrobného popisu tras na internetových stránkách Správy CHKO Broumovsko a několika organizací pro vozíčkáře. Součástí letáku jsou informace o možném ubytování a občerstvení pro návštěvníky na vozíku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work deals with accessibility of nature sites for the handicapped people, particularly wheelchair users. It informs about the accessibility of protected landscape areas and national parks in the Czech Republic. The legislative frame of the system of tourism for wheelchair users is still insufficient. Thanks to a few organizations and individuals, several handicapped-accessible nature trails were developed. The aim of this work is to map current possibilities of visiting the Protected Landscape Area Broumovsko on a wheelchair. Although the terrain of the area is rather difficult to acces, it was possible to create six new trails through this countryside. The tracks are suitable for wheelchair users in mechanical wheelchair with company. Five of these tracks lead through the area of Broumov´s rocks and last track shows a part of the Adršpach Rock Town. The trails vary from three to six kilometers of length and they mostly covered with tarmac. One of the aims of the thesis is to produce an information leaflet monitoring routes for wheelchair users. In addition, it provides a detailed description of the routes on web sites of the Local Authority of CHKO Broumovsko and a few wheelchair users’ organisations. The text of a leaflet containts information about accommodation and refreshment facilities for wheelchair visitors in this area. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Gürtlerová 2.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Gürtlerová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Gürtlerová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Ortová 673 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Pařízek 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 314 kB