velikost textu

Příběhy života s autismem (Rozhovory o rodině, práci a perspektivě)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příběhy života s autismem (Rozhovory o rodině, práci a perspektivě)
Název v angličtině:
Life with Autism (Discussions about Family, Work and Perspectives)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petra Michalová
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponent:
Mgr. Anna Klimešová
Id práce:
61564
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou životní situace rodin, v nichž žije autistické dítě a změnami, které v rodinách po narození dítěte s autismem nastaly. Součástí práce jsou rozhovory s pěti ženami, maminkami autistických dětí, které vyprávějí o svém smiřování s diagnózou u dětí, o svých manželích, rodinách a přátelích, o svojí práci a perspektivě návratu k ní. Práce sleduje další osudy těchto žen, které se profesně uplatnily v sociálních službách právě díky své životní zkušenosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Michalová 374 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Michalová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Michalová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Klimešová 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 311 kB