velikost textu

Majetkové trestné činy se zaměřením na krádež

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Majetkové trestné činy se zaměřením na krádež
Název v angličtině:
Property crimes with a focus on theft
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Němečková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
6141
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Němečková 43.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Němečková 297 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Němečková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB