velikost textu

Vývojové tendence na pojistných trzích,přístupy v pojišťovnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývojové tendence na pojistných trzích,přístupy v pojišťovnictví
Název v angličtině:
Tendecy in development of insurance markets, aproaches in insurance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jana Veverková
Vedoucí:
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Id práce:
61305
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Veverková 354 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 1.89 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 2.23 MB