velikost textu

Zdanění firem a přímé zahraniční investice Subaharské Africe: případ Ugandy a sousedních zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdanění firem a přímé zahraniční investice Subaharské Africe: případ Ugandy a sousedních zemí
Název v angličtině:
Business Taxation and Foreign Dirext investment in Sub-Saharan Africa: case of Uganda and its neighbours
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lenka Švejdová
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Id práce:
61302
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Švejdová 3.74 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 1.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 2.27 MB