velikost textu

Multiagentní počítačové simulace v ekonomii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multiagentní počítačové simulace v ekonomii
Název v angličtině:
Agent-based computional economics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Václav Hausenblas
Vedoucí:
PhDr. Petr Švarc
Oponent:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Id práce:
61272
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Hausenblas 1.31 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Švarc 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 172 kB