velikost textu

Státní maturita pro sluchově postižené studenty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní maturita pro sluchově postižené studenty
Název v angličtině:
National leaving examination for student with hearing disability
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Milena Najmanová
Vedoucí:
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
61207
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (N7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce seznamUje čtenáře s historií a pojetím maturitní zkoušky na školách, které poskytují úplné středoškolské vzdělání. Součástí práce jsou i dotazníky, jež mapují situaci na středních školách pro sluchově postižené žáky. Dotazníky zjišťují , zda jsou pedagogové na těchto středních školách informováni o nové koncepci státní maturitní zkoušky. Dotazníky se též zabývají názory pedagogů středních škol pro žáky se ztrátou sluchu na novou koncepci státní maturitní zkoušky. V souvislosti s aktuálním pojetím maturitní zkoušky se autorka práce zaměřuje na popis nového konceptu státní maturity, kterou předkládá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Cílem diplomové práce je zejména zjistit, zda a jak navržená koncepce maturitní zkoušky reflektuje potřeby žáků se ztrátou sluchu, které CERMAT řadí mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výsledky a závěry diplomové práce by měly být chápány jako příspěvky pro další okruhy bádání, jež úzce souvisí s reformou státních maturit.
Abstract v angličtině:
This dissertation introduces readers to the history of leaving exams at schools, which is given to students at the end of their secondary education. The survey portion of this dissertation looks at the existing situation conceming schools for the hearing disabled. The education staff at these secondary schools was polled about their knowledge and opinions of the new state leaving exam. ln addition to describing the current leaving exam, the author of this dissertation further describes the new state leaving exam, which is being prepared by the Discovery Center of Educational Outcomes (CERMAT). The main goal of this dissertation is to discover how the new state leaving exam will accommodate the deaf students who are viewed by CERMA T as having special educational needs. The results and conclusions should be used for additional research in pursuit of reforming the current leaving exams.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Milena Najmanová 88.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Milena Najmanová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Milena Najmanová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 176 kB