velikost textu

Epistemic and root possibility meanings of can and may in written English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Epistemic and root possibility meanings of can and may in written English
Název v češtině:
Epistemické a neepistemické možnostní významy anglických modálních sloves can a may
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Huschová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Oponenti:
Mgr. Magdalena Hornová
prof. PhDr. Aleš Klégr
Id práce:
61020
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
23. 7. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na možnostní významy anglických modálních sloves CAN a MAY a jejich préteritních tvarů MIGHT a COULD. Cílem práce je popsat užití těchto sloves, a to jak z hlediska vzájemné zaměnitelnosti, tak z hlediska výskytů v různých stylech. Práce je rozvržena do tří hlavních částí: teoretického úvodu (kapitoly 2 a 3), který představuje širší kontext zkoumané problematiky, tj. zejména oblast modality, a podává přehled přístupů ke studiu anglických modálních sloves popsaných v literatuře. Druhá část (kapitoly 5 - 8) prezentuje zjištěné výsledky týkající se výskytů jednotlivých sloves, se zaměřením na diskusi faktorů a kritérií, na jejichž základě lze epistemické a neepistemické možnostní významy odlišit. Tato dílčí zjištění jsou následně v závěrečné části (kapitoly 9 –12) shrnuta a porovnávána s ohledem na synonymní výskyty, hlavní odlišnosti v užití zkoumaných sloves, frekvenci užití nejen jednotlivých forem ale i významů v závislosti na stylistické diferenciaci a na možnosti užití analyzovaných modálních sloves jako prostředků atenuace (oslabení výpovědní síly, tj. ‘hedging’). Kapitola 2, která definuje modalitu jako sémantickou kategorii reflektující vztah původce sdělení k jeho obsahu a pojednává o přístupech ke studiu anglických modálních sloves, představuje nezbytný teoretický základ pro vlastní analýzu, která se opírá o tradiční rozdělení modálních významů na epistemické (epistemic) a neepistemické (root, agent-oriented). Tato klasifikace je aplikována pouze na jeden ze základních konceptů modální logiky, a to na možnost. ...
Abstract v angličtině:
The study is concerned with the English modal auxiliaries CAN and MAY and their morphologically past tense forms COULD and MIGHT.1 It is essentially a small-scale corpus-based investigation into possibility meanings of these modal auxiliaries in contemporary written British English, taking account of stylistic variation. The investigation focuses on assigning appropriate readings to contextualized occurrences of modal auxiliaries and is thus primarily based on discussions of syntactic, semantic and pragmatic aspects. The study attempts to present a general account of possibility senses of CAN/COULD and MAY/MIGHT and reviews the issues relating to their use and distribution on the basis of a semantic and quantitative analysis. However, frequency of occurrence is meant to provide merely a supplementary view of the qualitative analysis, focusing on the role of context in interpreting modal meanings. Among the modal-specific questions that the treatise addresses are those concerning modal semantics, syntactic co-occurrence patterns, stylistic variation, and pragmatic inferencing. It is important to note that the study does not attempt to provide an exhaustive and systematic semantic description of CAN/COULD and MAY/MIGHT. Based on interpreting particular contextualized occurrences, it primarily investigates relevant contextual factors and patterns in order to reveal their significance in terms of the root-epistemic distinction. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Huschová, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Huschová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Huschová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 1.19 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Hornová 1.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Klégr 5.2 MB