velikost textu

Mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Název v angličtině:
International trade in endangered species of wild animals and plants
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Aleš Jirásek
Vedoucí:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Id práce:
60980
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Aleš Jirásek 4.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Aleš Jirásek 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Aleš Jirásek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB