velikost textu

Trestní odpovědnost a ukládání sankcí mladistvým

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost a ukládání sankcí mladistvým
Název v angličtině:
Criminal liability and imposing santions on minors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Herdová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
60971
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Herdová 2.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Herdová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Herdová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB