velikost textu

Způsoby skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsoby skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
Ways of labour relation termination
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Aleš Ťoupalík
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
60892
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Skončení pracovního poměru - výpověď – odstupné
Klíčová slova v angličtině:
Employment relationship termination - dismissal – severance payment
Abstrakt:
Tématem mé rigorózní práce je: „Způsoby skončení pracovního poměru“. Toto téma jsem si zvolil, neboť se dotýká se každého člověka, který pracuje v pracovním poměru jako zaměstnanec či v pracovním poměru zaměstnává jiné. O tom, že rozbor a zhodnocení právní úpravy skončení pracovního poměru je stále aktuální téma, svědčí i velmi bohatá judikatura všech stupňů soudní soustavy, přičemž i na úrovni Nejvyššího soudu stále přibývají nová rozhodnutí z této oblasti. Ve své práci popisuji a analyzuji všechny zákonné způsoby skončení pracovního poměru a rovněž porovnávám českou právní úpravu skončení pracovního poměru se slovenskou právní úpravou. V závěru své práce představuji změny v právní úpravě, které v oblasti rozvazování pracovního poměru připravují v těchto dnech čeští zákonodárci.
Abstract v angličtině:
The theme of my thesis is “Ways of labour relation termination”. The topic is concerning every person who works as an employee or as an employer employs others. There is evidence that this topic is still current in rich practise of courts on all levels of the court system, including the Supreme court of the Czech republic. I describe and analyse all legal ways of termination of employment relationship and compare the Czech legal regulation of termination of relationship with the Slovak one. In the end of my thesis I describe changes in the area of employment relationship termination which are prepared by Czech lawmakers these days.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Aleš Ťoupalík 946 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Aleš Ťoupalík 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Aleš Ťoupalík 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 670 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB