velikost textu

Vypořádání společného jmění manželů (srovnání se švýcarskou právní úpravou)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vypořádání společného jmění manželů (srovnání se švýcarskou právní úpravou)
Název v angličtině:
Settlement of the community property of spouses (a comparison with Swiss law)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eliška Zavřelová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Id práce:
60880
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 10. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eliška Zavřelová 4.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eliška Zavřelová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eliška Zavřelová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB