velikost textu

Kolektivní správa autorských práv majetkových

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolektivní správa autorských práv majetkových
Název v angličtině:
Collective management of the author´s economic rights
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Šindelář
Oponenti:
JUDr. Petra Žikovská
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Id práce:
60835
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
6. Závěr Kolektivní správa prochází v současné době dynamickým rozvojem stejně jako autorské právo a práva související jako celek. Budoucnost celého tohoto oboru je pevně spjata s rozvojem internetu a s možnostmi, jež tento fenomén nabízí. Hlasy z praxe volají po rozšíření institutu náhradních odměn na internetové připojení. Autor se domnívá, že z pohledu praxe je toto řešení vyhovující, pravdou ovšem je, že mnoho spotřebitelských organizací by s ním nesouhlasilo. Další možností, jak chránit díla autorů v prostředí internetu je uzákonit odpovědnost poskytovatelů připojení. Některé členské země EU např. Francie už takové zákonodárství připravují. Otázkou je, zda návrh bude úspěšný v parlamentu. Pokud by se tak stalo, je pravděpodobné, že by následovaly další státy EU a celý proces by byl patrně korunován změnou legislativy na poli EU.Francouzský model řešení ustanovuje administrativní orgán, jež bude hrát roli zprostředkovatele mezi majiteli práv a poskytovateli připojení. Právě poskytovatelé práv budou vyhledávat porušení svých práv na internetu a informovat o tom příslušný administrativní úřad, který bude dále jednat s poskytovatelem připojení, který následně pošle uživateli připojení varovný dopis. V případě opakovaného porušení v průběhu jednoho roku pak administrativní orgán nabídne uživateli možnost okamžitého odpojení v délce od jednoho do tří měsíců, nebo řízení před samotným úřadem, které může rezultovat v odpojení od internetu v délce od dvou měsíců do jednoho roku. Úřad může též uložit uživateli užití tzv. filtračního zařízení, které znemožní například přístup na určité webové stránky. Důležitým aspektem tohoto návrhu je pak nutná spolupráce všech poskytovatelů internetového připojení působících na území Francie. Uživatel odpojený z rozhodnutí příslušného úřadu pak po dobu trestu nedostane smlouvu od žádného poskytovatele internetového připojení na území Francie. 81 Jaké jsou další výzvy současné kolektivní správy? Veškeré organizace kolektivní správy by se měly dohodnout na spolupráci a v rámci zákonných možností spojit proces vybírání příslušných odměn od uživatelů a nezatěžovat nadměrně podnikatelskou veřejnost. Podle mého názoru by se tak změnil způsob, jakým kolektivní správu vnímá široká veřejnost. PR kolektivní správy bylo namnoze v minulých letech podceňováno a dědictvím těchto dob je i nepříznivý mediální obraz. I to se již však v dnešní době mění, zejména OSA dbá velmi pečlivě na svůj mediální obraz, snaží se přibližovat umělcům, změnila své webové stránky a dodržuje veškeré zásady průhledného a dostatečně průkazného nakládání s vybranými odměnami. V neposlední řadě by organizace kolektivní správy měly zaměřit svou pozornost na osvětu a edukaci. Ve spolupráci se státními orgány by měly zahájit systematickou osvětovou činnost, která by uživatele obeznámila s fungováním principů autorských práv a napomohla by tak k hladšímu průběhu výběru odměn. 82
Abstract v angličtině:
Summary The purpose of this study is to analyze the role of the collecting societies in the information society. What are their possibilities, task and challenges in the current technological development. Technological development encourages creativity, multiplies the creative process, supports new business models and makes information in general much more accessible for the general public. On the other hand unprecedented and unknown threats have developed – threats for both the copyright holders and copyright users. In such an environment it is necessary to maintain a balance between the rights of authors and public interest at large, particularly education, research and access to information (Quotation from the Preamble of WIPO copyright treaty). It is the task of copyright law in general and collecting societies in particular to accommodate the interest of the original rights holders (such as creators) as well as the general public interest to use the respective work of art. The solution to this potential conflict traditionally lies in „limitations and exceptions“to the author’s rights. All limitations are listed in the so called „Information Directive“, As a matter of interest, I would like to add that only one exception is mandatory, the rest is optional. As a response to the current situation the European Commission has adopted a Green paper on Copyright in the Knowledge Economy. The aim of this document is to promote the dissemination of knowledge in the information society. It mostly focuses on scientific and educational material from the point of view of the exceptions and limitations. The other initiative, which I would like to mention, is the Declaration on a balanced interpretation of the three step test“. The group of experts, who wrote this Declaration, moved away from the traditional understanding of the legal institute usually called the „Three step test“. According to their opinion the limitations and exceptions should not be interpreted narrowly, but according to their objectives and purposes. 85 What else is currently on the Top ten copyright lists connected with the collecting societies and internet? The role of ISPs in internet crime, results of DRM and its future. All those aspects are mentioned in my thesis as well as the efforts of the EU to harmonize the legislation regarding the collecting societies. As I have written the attempts has failed and ended up by the non binding Recommendation. Nevertheless the process is still on going. I have also stressed the importance of the education of the public for the successful future of the collecting societies in the information society. 86
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Šindelář 534 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Šindelář 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Šindelář 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB