velikost textu

Rodičovství a jeho význam v právním řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodičovství a jeho význam v právním řádu
Název v angličtině:
Parenthood and its importance in legal order
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. MUDr. Igor Ulč, Ph.D.
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
6076
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. MUDr. Igor Ulč, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. MUDr. Igor Ulč, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. MUDr. Igor Ulč, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB