velikost textu

Komunikace církve bratrské s veřejností na přelomu tisíciletí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace církve bratrské s veřejností na přelomu tisíciletí
Název v angličtině:
Církev Bratrska's External Communication at the Turn of the Millenium
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Cyril Holub, M.Sc.
Vedoucí:
ing. Ladislav Kopecký
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
60662
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Cyril Holub, M.Sc. 715 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ing. Ladislav Kopecký 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 149 kB