velikost textu

Svět Mo Yanových povídek a jeho obyvatelé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svět Mo Yanových povídek a jeho obyvatelé
Název v angličtině:
The world of Mo Yan's short stories and its inhabitants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dagmar Pavlasová
Vedoucí:
Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Sehnal
Id práce:
60559
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Sinologie (SIN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V první části práce představujeme tohoto významného čínského spisovatele osmdesátých let 20. století. Mo Yan je jedním z autorů tzv. literatury nové generace, která vznikala v období kulturního a politického uvolnění na konci sedmdesátých let. Tato generace spisovatelů se naplno projevila až v polovině osmdesátých let, kdy vznikala řada nových literárních proudů a hnutí. Jedním z nejvýznamnějších byla „literatura hledání kořenů“ (xungen wenxue ). Mo Yanovu povídkovou tvorbu tedy posoudíme jednak ve vztahu k tomuto hnutí, ale i k tzv. „literatuře „domoviny“ (xiangtu wenxue ), jež byla významným proudem v čínské literatuře předválečného období.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dagmar Pavlasová 303 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dagmar Pavlasová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dagmar Pavlasová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Sehnal 48 kB