velikost textu

Plasmonic biosensing on the microscale and nanoscale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plasmonic biosensing on the microscale and nanoscale
Název v češtině:
Plasmonické biosenzory v mikro- a nano-škále
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Pavel Kvasnička
Školitel:
doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
doc. Ing. Ivan Richter, Dr.
Id práce:
60528
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika nanostruktur (4F13)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
povrchové plasmony, biosenzory, SPR, nanočástice
Klíčová slova v angličtině:
surface plasmon, biosensor, SPR, nanoparticles
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavel Kvasnička 5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavel Kvasnička 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavel Kvasnička 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Ivan Richter, Dr. 495 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 230 kB