text size

Metodika rychlého čtení ve světě a průzkum pramenů zabývajících se touto problematikou

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Metodika rychlého čtení ve světě a průzkum pramenů zabývajících se touto problematikou
Titile (in english):
Rapid reading methodology in the world including bibliographical research
Type:
Bachelor's thesis
Author:
PhDr. Jana Krejčí
Supervisor:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Lidmila Vášová
Thesis Id:
60498
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Study programm:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Study branch:
Information Studies and Librarianship (INSK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
19/06/2008
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Cílem bakalářské práce je průzkum světových zdrojů ohledně tematiky rychlého čtení, jejich částečná analýza a rozbor metodiky rychlého čtení. V první kapitole je nastíněn výskyt termínu rychlé čtení na internetu, jak v češtině, tak i v jeho anglických a francouzských variacích. Dále je zhodnocen výskyt této problematiky v online otevřené mnohojazyčné encyklopedii Wikipedie a v dalších světových zdrojích jako jsou katalogy knihoven, databáze a v souborných katalozích. Jádrem práce je rozbor metody rychlého čtení francouzského odborníka Francoise Richaudeaua.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Jana Krejčí 1.6 MB
Download Abstract in czech PhDr. Jana Krejčí 80 kB
Download Abstract in english PhDr. Jana Krejčí 80 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 62 kB
Download Opponent's review PhDr. Lidmila Vášová 58 kB