velikost textu

Metodika rychlého čtení ve světě a průzkum pramenů zabývajících se touto problematikou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodika rychlého čtení ve světě a průzkum pramenů zabývajících se touto problematikou
Název v angličtině:
Rapid reading methodology in the world including bibliographical research
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PhDr. Jana Krejčí
Vedoucí:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lidmila Vášová
Id práce:
60498
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je průzkum světových zdrojů ohledně tematiky rychlého čtení, jejich částečná analýza a rozbor metodiky rychlého čtení. V první kapitole je nastíněn výskyt termínu rychlé čtení na internetu, jak v češtině, tak i v jeho anglických a francouzských variacích. Dále je zhodnocen výskyt této problematiky v online otevřené mnohojazyčné encyklopedii Wikipedie a v dalších světových zdrojích jako jsou katalogy knihoven, databáze a v souborných katalozích. Jádrem práce je rozbor metody rychlého čtení francouzského odborníka Francoise Richaudeaua.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Krejčí 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Krejčí 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Krejčí 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lidmila Vášová 58 kB