velikost textu

Pedagogický přínos učitelského ústavu kongregace Školských bratří ve Svatém Janu pod Skalou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pedagogický přínos učitelského ústavu kongregace Školských bratří ve Svatém Janu pod Skalou
Název v angličtině:
Educational Contribution of The Institute of the Brothers of the Christian Schools in Svatý Jan pod Skalou
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Radka Valentová
Vedoucí:
ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D.
Oponent:
Dr. Vojtěch Eliáš
Id práce:
60459
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra pastorálních oborů a právních věd Mgr. Radka Valentová PEDAGOGICKÝ PŘÍNOS UČITELSKÉHO ÚSTAVU KONGREGACE ŠKOLSKÝCH BRATŘÍ VE SVATÉM JANU POD SKALOU Bakalářská práce / Résumé Vedoucí práce: ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph. D. Práce, která je čtenáři předložena, si klade za cíl popsat osudy školy vychovávající křesťanské pedagogy a zaznamenat specifika kurikula Školských bratrů. Snahou autorky je zachytit nejen průběh profesní formace kandidátů učitelství, ale i zcela ojedinělou formaci osobnostně sociální, která ve Svatém Janu pod Skalou probíhala a zapříčiňovala výjimečnost absolventů na trhu práce. Dále hledá kořeny semknutosti absolventů, z nichž dva dosud žijící pamětníci významným způsobem přispěli ke vzniku práce. V úvodu práce je možno se seznámit s počátky vzniku Kongregace školských bratrů. Nejprve tedy s jejím zakladatelem, francouzským světcem Janem Křtitelem de la Salle a neutěšenými poměry školství v 17. století. Vznik Kongregace Školských bratří jako odpověď na potřeby doby líčí podkapitola následující. O ideologickém základu pedagogických zásad hovoří podkapitola předkládající seznam dvanáctera ctností dobrého učitele křesťanských škol, čerpajícího z odkazu sv. Jana a rozšířeného o poznatky z pedagogické praxe 18. století popsané bratrem Agathonem. Druhá kapitola uvádí čtenáře do okolností příchodu Školských bratří do Čech. Nezbytný je exkurs do historie budovy svatojánského benediktinského kláštera, kde působili Školští bratři téměř třicet let; následuje stručný popis zaměření ústavu, profil absolventů a seznam ředitelů. Ve třetí kapitole se autorka snaží detailně zachytit jak zjevné, tak skryté kurikulum Učitelského ústavu ve Svatém Janu pod Skalou. Provede nás od přijímacího řízení, přes organizaci praxí, exkurzí, zřízení cvičné školy, využívání moderních a aktivizujících metod ve vyučování až po angažování ústavu ve veřejném děním. Pokusí se obhájit velikost a obsáhlost díla Školských bratrů, kteří se bezpochyby úspěšně zapsali do dějin pedagogiky. Čtvrtá kapitola je založena na autentických svědectvích kandidátů učitelství. Tuto kapitolu autorka tvořila s velkým zájmem a byl pro ni samou strhujícím příběhem dosud netušených okolností života ve svatojánském údolí. Závěrečná, pátá kapitola shrnuje moudrá a dojímavá poselství pedagogů, kteří svými slovy svědčili o živém zájmu o své studenty a vnímali hloubku pedagogického poslání.
Abstract v angličtině:
Annotation The thesis entitled “Educational Contribution of The Institute of the Brothers of the Christian Schools in Svatý Jan pod Skalou (Saint John under the Cliff)” addresses the issues of the institute’s history, arrival of the brothers, their activities and their specific contribution in the field of education both in Bohemia and Moravia. The thesis captures the history of the former Benedictine monastery edifice, emergence of the Institute of the Brothers of the Christian Schools, life of Saint John Baptist de la Salle, didactic principles of the Brothers’ ways of teaching and life of student teachers in the Teachers Institute in Svatý Jan pod Skalou. The thesis contains a large appendix with information on the running of the school and some teaching methods actively used in practice. The thesis draws — apart from other resources — upon the Saint John’s College archive, Saint John’s Journal and upon a unique testimony of the Institute’s living graduate Jan Mazanec. Key words: Institute of the Brothers of the Christian Schools Teachers Institute of the Brothers of the Christian Schools in Svatý Jan pod Skalou Student teacher Jan Mazanec Training school in Svatý Jan pod Skalou Saint John’s Journal
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radka Valentová 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Radka Valentová 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Radka Valentová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Vojtěch Eliáš 50 kB