velikost textu

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Název v angličtině:
The liability of the employee for the damage caused to the employer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jaroslav Drahovzal
Vedoucí:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Oponent:
JUDr. Ljubomír Drápal
Id práce:
60430
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost, pracovní právo, škoda, zaměstnanec, zaměstnavatel
Klíčová slova v angličtině:
damage, employee, employer, labour law, liability
Abstrakt:
Rigorózní práce je zaměřena na institut odpovědnosti zaměstnance za škodu v pracovním právu. Nejprve je rozebrán obecně pojem odpovědnost v pracovním právu a poté odpovědnost za škodu. Těžištěm rigorózní práce je rozbor jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu a otázka rozsahu náhrady škody. Rigorózní práce dále věnuje pozornost otázce prevence v pracovním právu, nástinu úpravy pracovního práva Evropské unie se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za škodu a možnosti zaměstnance pojistit se proti odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Abstract v angličtině:
The rigorosum thesis is focussed on the responsibility of an employee for damages caused to the employer. The work firstly describes the problem of the law responsibility in general and then responsibility for the damage. The main part of this work is shaped by the description of individual kinds of the responsibility of an employee for the loss and by the question of the extend of compensation. Attention is also paid to the prevention of the damage, labour law of the European Union and the options of the employee to insure against liability for any material damage caused to the employer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jaroslav Drahovzal 587 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Jaroslav Drahovzal 93 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jaroslav Drahovzal 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jaroslav Drahovzal 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ljubomír Drápal 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB