velikost textu

Fenomén starověké římské armády v moderních médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén starověké římské armády v moderních médiích
Název v angličtině:
The Phenomenon of Ancient Roman Armies in Modern Media
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Kratochvil
Vedoucí:
prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Oponent:
Mgr. Jan Tuček
Id práce:
60330
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Armáda starověkého Říma je natolik významným a dějinotvorným fenoménem, že stojí za to porovnat hmotné a písemné prameny antiky s představou, jakou si o ní v současné době může vytvořit laik na základě sledování filmů, hraní počítačových her a zkušenosti se skupinami antického historického šermu. Kritickým zhodnocením vybraných audiovizuálních děl jsme dospěli k závěru, že v porovnání se šedesátými léty dvacátého století kladou tvůrci větší důraz na správnou rekonstrukci historických detailů, ačkoli stále platí řada zjednodušujících a zavádějících klišé.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Kratochvil 3.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Kratochvil 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Martin Putna, Dr. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Tuček 37 kB