velikost textu

Myšlení a dílo Williama Blakea v kontextu evropské spirituality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Myšlení a dílo Williama Blakea v kontextu evropské spirituality
Název v angličtině:
The poetry and thought of William Blake in the context of European spirituality
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zdeňka Křehlíková
Vedoucí:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Id práce:
60157
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Religionistika (REL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se zabývá myšlením a tvorbou anglického malíre a básníka Williama Blakea ve vztahu k nekterým krestanským i mimokrestanským smerum v rámci evropské spirituality. Text práce je rozclenen na dve cásti, a to na cást historicko-popisnou a cást interpretacní. V první cásti se venuji rozboru Blakeovy vlastní filosofie náboženství a jeho konceptum „náboženství Ježíše“ a „náboženství Satana“. Tento teoretický popis je následne doplnen interpretací Blakeovy básne Kniha Urizenova, která se zabývá predevším popisem „náboženství Satana.“ Dále se venuji otázkám po obecných religionistických kategoriích jako magie, náboženství, proroctví a mýtus v kontextu Blakeovy tvorby. V záveru první cásti se pokusím charakterizovat Blakeovu spiritualitu ve vztahu k trem evropským náboženským tradicím: krestanství, smerum západního okultismu a esoterismu a alternativní spiritualite spojené s drogovou scénou. Interpretacní cást vychází z predpokladu, že Blakeovu básen Kniha Urizenova lze nahlížet jako svého druhu mýtus, a proto je možno její príbeh interpretovat z hlediska rozboru mytické struktury. Z tohoto duvodu jsem ve své interpretaci vycházela z teorie amerického strukturalisty T.S. Turnera, která byla puvodne použita k rozboru mýtu o Oidipovi.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zdeňka Křehlíková 3.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zdeňka Křehlíková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zdeňka Křehlíková 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 101 kB