velikost textu

Rozhodčí doložky v dvoustranných dohodách o ochraně investic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí doložky v dvoustranných dohodách o ochraně investic
Název v angličtině:
Arbitration clauses in bilateral investment protection agreements
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Vladek Krámek
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
60145
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vladek Krámek 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vladek Krámek 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vladek Krámek 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB