velikost textu

Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu
Název v angličtině:
Deaf interpreters working in a team
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Pešková
Vedoucí:
Kateřina Červinková Houšková
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
60108
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce „Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu“ by měla sloužit jako základní vhled do problematiky týmového tlumočení, kdy jsou členy týmů neslyšící tlumočníci. První, teoretická část, se věnuje druhům týmové spolupráce, základním pravidlům pro sestavování tlumočnických týmů a práci v nich. Dále se zabývá neslyšícími tlumočníky – jaká kritéria by měli splňovat pro výkon této profese a jakým způsobem je pro ně závazný Etický kodex tlumočníka. V neposlední řadě se zde vymezují pravidla pro spolupráci v týmu s neslyšícím tlumočníkem. Praktická část práce obsahuje výčet situací, v nichž je vhodné přizvání neslyšícího tlumočníka a ukazuje přínos neslyšícího tlumočníka pro konkrétní situace. Každý typ tlumočené situace je demonstrován na modelové situaci, která obsahuje schéma rozmístění tlumočníků a popis jejich práce při tlumočení i v přípravné fázi. Závěr práce je věnován stručnému vhledu do situace neslyšících tlumočníků u nás.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Pešková 400 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Pešková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Pešková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Kateřina Červinková Houšková 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 141 kB