text size

Milada Paulová ( 1891 -1970 ). Příběhy cesty k dosažení ženské docentury v Československu v roce 1925

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Milada Paulová ( 1891 -1970 ). Příběhy cesty k dosažení ženské docentury v Československu v roce 1925
Titile (in english):
Milada Paulova (1891-1970), The Story of the First Female University Docent in Czechoslovakia in 1925
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Bohumil Neumann
Supervisor:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Lubor Václavů
Thesis Id:
59362
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Study programm:
Program for future teachers for high schools (M7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History — Social Scienses (D-OV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/05/2008
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Ve své práci nazvané Milada Paulová (1891-1970). Príbeh cesty k dosažení první ženské docentury v Ceskoslovensku v roce 1925 jsem usiloval o predstavení v ceském povedomí nepríliš známé vysokoškolské profesorky a vedecké pracovnice, zabývající se byzantskou historií a moderními dejinami jihovýchodní Evropy. O tom, jak obtížná byla pro ženu první cesta za univerzitní katedru, a jak výjimecne nadanou a pilnou tato žena musela být, pojednává tato studie. Milada Paulová se narodila v roce 1891 v severoceském Loukove. Její otec, František Paul, byl úredníkem a pozdeji reditelem darenického cukrovaru. Po jeho krachu a otcove nervovém zhrocení se rodina prestehovala do Prahy, kde dívka dokoncila základní vzdelání. Od trí let byla vychovávaná otce, nebot její matka zemrela na tuberkulózu. Stredoškolská studia ukoncila Milada Paulová v dívcím ústavu pro vzdelávání ucitelek. Jelikož maturita z této školy neumožnovala studentkám pokracovat ve studiu na vysoké škole, domácí prípravou se se svou spolužackou Albínou Dratvovou, taktéž budoucí docentkou, pripravila na gymnaziální maturitu. Tu obe dívky jako externistky složily na pražském akademickém gymnáziu.
Abstract:
In Milada Paulová (1891-1970) - The story of the first female docent in Czechoslovakia in 1925 I have tried to present among Czech thinkers a relatively unknown female university professor and scholar whose interests were the Byzantine Empire and the recent history of South Eastern Europe. This study focuses on Milada Paulova's long and difficult academic path. Milada Paulova was born in 1891 in the North Bohemian village of Loukov. Her father, František Paul, was an officer and later became the director of a sugarcane factory in Darenice. After its unfortunate bankruptcy and his subsequent nervous breakdown the family moved to Prague where Milada Paulova finished her primary school studies. She was raised by father because her mother died when she was three years old. In Prague she finished her high school studies at the teachers' school for girls. As the final exam wasn't recognized for entering university she, along with Albína Dratvová, who also later became docent, studied at home for the final exam at grammar school. Both of them passed this exam at Prague grammar school (Akademické gymnázium).
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bohumil Neumann 37.82 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bohumil Neumann 80 kB
Download Abstract in english Mgr. Bohumil Neumann 80 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 44 kB
Download Opponent's review PhDr. Lubor Václavů 76 kB