velikost textu

Duchovní rozměr zakladatelského díla Josefa Kalasanského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duchovní rozměr zakladatelského díla Josefa Kalasanského
Název v angličtině:
The Spiritual Aspect in the Founding Work of Joseph Calasanz
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. ThLic. Marek Matějek, Th.D., Ph.D.
Školitel:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Oponenti:
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
Id práce:
59090
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce analyzuje působení Josefa Kalasanského v oblasti vzdělávání a výchovy a faktory, které vedly k založení řádu Zbožných škol. Sleduje jeho rozhodnutí zasadit se o výchovu se zaměřením na děti z nejnižších sociálních vrstev. Na základě studia odborné literatury a vydaných pramenů, zejména jeho korespondence, prověřuje Kalasanského podněty a pokyny pro vedení škol, výchovu a vzdělávání. Sleduje také cíle vzdělávání a klíčové kompetence, které si měl osvojit piaristický pedagog.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation analyses the activities of Joseph Calasanz in education and the circumstances which resulted in founding the Order of the Pious Schools. The thesis pursues his decisions to promote education of children from the poorest social classes. Based on abundant literary sources, in particular, his correspondence, Calasansz’s initiatives and instructions for administration of the schools and education of children have been examined. The work also pursues the aims of education and the key competences which Piarists were supposed to acquire.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. ThLic. Marek Matějek, Th.D., Ph.D. 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. ThLic. Marek Matějek, Th.D., Ph.D. 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. ThLic. Marek Matějek, Th.D., Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D. 466 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 514 kB