velikost textu

Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos.
Název v angličtině:
Advance directives. Risks and benefits.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
Školitel:
prof.Dr. Albert-Peter Rethmann
Oponenti:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Mgr. Jiří Maxmilián Prokop, Ph.D.
Id práce:
59086
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou interpretace „dříve projevených přání pacientů“. Identifikuje kontexty, ve kterých se ona interpretace odehrává a ukazuje, jaký význam tyto kontexty pro interpretaci pacientova textu mají. Jejich zásadním znakem je na pacientově vůli nezávislá dynamika, proměnlivost a možnost jejich neočekávaného vývoje. To činí z pacientova textu rizikový nástroj.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. 934 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. 31 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof.Dr. Albert-Peter Rethmann 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Maxmilián Prokop, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 225 kB