velikost textu

Fenomén konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana a její ideové základy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana a její ideové základy
Název v angličtině:
Phenomenon of conservative revolution of Margaret Thatcher and Ronald Reagan and its ideologic elements
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lukáš Petřík
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Id práce:
58999
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V této práci jsme si ukázali, že ideje Thatcherové i Reagana navazovaly do značné míry na myšlenkovou konzervativní tradici zemí, ze kterých oba dva politici pocházeli. 20. století znamenalo po většinu svého období rozchod s těmito myšlenkami a nástup kolektivistických socialistických ideologií a systémů různých odstínů. Thatcherová a Reagan sice pravicové myšlenky jako takové neznovuvynalezli, ale dokázali je poměrně přesvědčivým způsobem předat veřejnosti. Oba dokázali zužitkovat vzestup hnutí nové pravice, které začalo pozvolna nabývat na síle v padesátých a šedesátých letech, aby se po neúspěšných pokusech nakonec na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let chopilo moci. Rozdílem mezi Thatcherovou a Reaganem bylo mimo jiné také i to, že Reagan vycházel z mnohem větší základny podporovatelů. Zatímco Reaganovu revoluci podporovaly různé proudy a on mnohdy musel krotit "krajní" pravičáky, Thatcherová spíše musela neustále bojovat s poměrně velkou částí strany, která byla umírněná. Období vlády Thatcherové a Reagana bývá někdy označováno jako konzervativní revoluce. Pokud však budeme definovat revoluci jako radikální změnu k něčemu novému, tak zde se o toto nejednalo. Správně by se tento fenomén neměl nazývat konzervativní revoluce, ale konzervativní kontrarevoluce, protože zde šlo o to zvrátit levicovou revoluci 20. století v ekonomice, politice a morálce, která se projevila vzrůstem centralismu, etatismu, totalitních ideologií a úpadkem tradičních morálních hodnot, a vrátit stav společnosti zpět do období, než začaly levicové myšlenky sociálního inženýrství získávat navrch.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Petřík 12.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Petřík 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Petřík 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 90 kB