velikost textu

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce - Podporované zaměstnávání lidí s mentálním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce - Podporované zaměstnávání lidí s mentálním postižením
Název v angličtině:
The Employment of People with Disabilities in the Open Labour Market - The Supported Employment of People with Intellectual Disabilities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Kristýna Urbanová
Vedoucí:
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Oponent:
Mgr. Eliška Pincová
Id práce:
58985
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Urbanová 661 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eliška Pincová 28 kB