velikost textu

Od žákyně k učitelce na hodinách matematiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od žákyně k učitelce na hodinách matematiky
Název v angličtině:
Pupil becoming a teacher with particular view to mathematics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Monika Mudrová
Vedoucí:
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Oponent:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Id práce:
58894
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V diplomové práci na téma „Od žákyně učitelce na hodinách matematiky" se snažím mapovat svou vlastní zkušenost s matematikou a učitele, kteří mi matematiku předkládali. Dále se zabývám zkoumáním kognitivních procesů žáků při řešení slovní úlohy v matematice na 1. stupni ZŠ. Praktická část obsahuje slovní úlohy odpovídající úrovni žáků ve 4. ročníku ZŠ s návrhem, jak úlohy konkrétně žákům předložit. Součástí je záznam na DVD. Páteří práce jsou experimenty s pěti žáky 4. ročníku ZS. Experimenty jsou nahrány na DVD a protokolovány. Tři z experimentů jsou analyzovány.
Abstract v angličtině:
In the diploma thesis „From a pupil to the teacher on Math lessons" I would like to survey my experiences with Math and teachers, which thought me. I survey cognitive pupils thought process by answer of verbal excercise in Math on primary school. Practical part of diploma thesis contains verbal excercise for pupils from 4th classes of primary schools, with proposition how to set this exercise before pupils. Diploma thesis contains record on DVD. Experiments with five pupils from 4th class of primary school are the body of thesis. They are record on DVD and logged. Three experiments are analyzed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Mudrová 11.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Monika Mudrová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Monika Mudrová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Monika Mudrová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Monika Mudrová 725.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Mudrová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Mudrová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 403 kB