velikost textu

Genderové stereotypy v poradně dětského zábavního portálu Alík

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderové stereotypy v poradně dětského zábavního portálu Alík
Název v angličtině:
Analysis of Communication Focused on Gender Stereotypes on the Children's Internet Portal "Alík"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martina Mlynářová
Vedoucí:
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Id práce:
58795
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Internet a jeho globální demokratické a do značné míry svobodné prostředí poskytuje svým (nejen) dětským uživatelům a uživatelkám obrovské množství informací, ale i aktivit, her atd. Děti tyto zdroje masivně využívají a zároveň si nevědomě osvojují určité představy o společnosti, o světě, ale i o ženách a o mužích. Podílejí se tak na svém vlastním vývoji, sebehodnocení a na základě přijímaných sdělení si do budoucna budují i určitý přístup k okolí. Jinými slovy, moderní komunikační prostředky nabízejí (nejen) dětem téměř neomezené možnosti sebereflexe a sebeprojekce, stejně jako jim otvírají prostor pro uchopení své genderové identity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Mlynářová 727 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Mlynářová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslava Turková, CSc. 231 kB