velikost textu

Mezi realitou a imaginací. Koncepty imaginativní semiózy v české lyrice první poloviny 30. let 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezi realitou a imaginací. Koncepty imaginativní semiózy v české lyrice první poloviny 30. let 20. století
Název v angličtině:
Between reality and imagination. Strategies of imaginative semiosis in the Czech lyric poetry of the early 1930's
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Jelínková
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Id práce:
58277
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Celková syntéza je pak předmětem kapitoly závěrečné, jež by měla ukázat celé spektrum jednotlivých koncepcí - od Halasova objevu slova- organismu a ja::ykového řádu Holanova přes Reynkův imaginativně- -náboženský prožitek reality a Horovu živelnou alternativu skutečnosti až k Nezvalovu chápání imaginace jako potenciálu předmětného světa - ve vzájemných vztazích a odlišnostech, a podat tak z jednoho pevně vymezeného hlediska obraz české lyriky v jednom z jejích vrcholných období.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Jelínková 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Jelínková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Jelínková 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 254 kB