velikost textu

Duchovní hudba na pražských katolických kůrech v době kulturní nesvobody 1948-1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duchovní hudba na pražských katolických kůrech v době kulturní nesvobody 1948-1989
Název v angličtině:
Sacred music in Catholic church choirs in Prague during the 1948-1989 cultural oppression
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Stejskal
Oponenti:
Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D.
doc. Vladimír Novák
Id práce:
58239
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Duchovní hudba je v této práci pojímána jako funkční umění, které se uplatňuje v rámci liturgie. Proto (až na několik výjimek) k její tvorbě skladatel přistupuje jako k účelovému umění, jehož recepce je odkázána na kostel a v něm soustředěnou obec věřících. Funkčnost duchovní hudby je současně i příčinou zásadních zvratů v jejím vývoji, který je ovšem v podstatných rysech ovlivněn obecným vývojem hudebního umění. Odráží se v něm i vztah církve k liturgii a zprostředkovaně rovněž vztah státu k církvi. Tyto vazby se pak prolínají s dějinami duchovní hudby a zřetelně vystupují při zániku epochy literátských bratrstev, při rozvoji a zániku figurální duchovní hudby, vzniku a působení ceciliánské reformy, při jistém chaosu, který přinesl do vývoje duchovní hudby II.vatikánský koncil a paralelně s tím i v období vývoje duchovní hudby na pražských katolických kůrech v letech 1948-1989. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the history of church music in catholic churches in Prague between 1948- 1989. Church music is viewed as a form of performing art, which is performed during a catholic liturgy. Thus, this music has its specific purpose, since it is almost always produced and perceived during church services. Having this specific function, the church music had been many times in its history influenced by changes of a role of music in the liturgy, as well as by changes in music and musical world. The development of the church music had reflected the relationship between the Catholic Church and liturgy. Simultaneously, in a certain extent the development of church music also reflected relationship between a government and the Catholic Church. These mutual relationships occurred during whole history of church music. In certain historical periods these relationships had been more pronounced, e.g. during a decline of literary confraternities, in the course of development and decline of the orchestral church music, in the Cecillian reform movement, and after the Second Vatican council. The goal of this thesis was to describe the influence of mentioned relationships between music, Catholic Church, and government on the church music performed in churches in Prague during period 1948-1989. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Stejskal 28.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Stejskal 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Stejskal 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Vladimír Novák 174 kB