velikost textu

Analýza sestav ve sportovním aerobiku z hlediska technického indexu (finále mistrovství světa v letech 1999, 2003, 2007 - seniorky ženy)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza sestav ve sportovním aerobiku z hlediska technického indexu (finále mistrovství světa v letech 1999, 2003, 2007 - seniorky ženy)
Název v angličtině:
Choreography analysis with focus on Technical index of the individual women senior category in sports aerobics of the world champioships in the year 199, 2003, 2007
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martina Fulínová
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
PaedDr. Jitka Polášková
Id práce:
58210
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie — Učitelství pro 2. stupeň základní školy - tělesná výchova (BI-TV-2)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem své diplomové práce jsem si zvolila analýzu sestav sportovního aerobiku, kategorie ženy-seniorky, z finále MS v roce 1999, 2003, 2007. Jako dlouholetá úspěšná reprezentantka sportovního aerobiku v kategorii žen, jsem v době své vrcholové závodní činnosti nikdy neposuzovala jednotlivé technické prvky, jejich náročnost, hodnotu a chronologické zařazení. Vlastně existovaly jen dvě možnosti prvek zvládnu nebo nezvládnu. To je prostý pohled závodníka. I po ukončení své aktivní sportovní dráhy mi aerobik zůstal velice blízký. Sama jsem začala připravovat choreografie pro ženy a juniorky. Zde mě poprvé zaujal problém náročnosti technických prvků v souvislosti s rozvojem aerobiku. Neustále se zvyšující technická úroveň a zařazování nových prvků do sestav tento sport jistě obohacují. S tím také souvisí vývoj technického indexu, což je ve sportovním aerobiku velkým přínosem pro hodnocení prvků obtížnosti, který zároveň přispívá i na objektivnosti. Poznatky, které získám při studiu a zpracování tohoto tématu, bych chtěla využít při tvorbě choreografií a tréninku jednotlivých prvků se závodníky. Výsledky budou také důležitým vodítkem pro prognózy výkonu závodníků vzhledem ke stoupající náročnosti prvků a jejich zvládnutelnosti závodníkem.
Abstract v angličtině:
The objective of my thesis is to determine elements of difficultness which are contained in sport aerobics choreographies of the individual women senior in the world championships through the years 1999, 2003, and 2007 with focus on technical index and establish regularity of its appearance, level of its difficulties and chronological timing of the elements in particular choreographies. In the same time I will statistically confront technical aspects described in technical index and development of the choreographies in mentioned championships.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Fulínová 1.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Martina Fulínová 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Martina Fulínová 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Martina Fulínová 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Martina Fulínová 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 5 Martina Fulínová 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 6 Martina Fulínová 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 7 Martina Fulínová 570.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Fulínová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Fulínová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jitka Polášková 56 kB