velikost textu

Delikt pytláctví v českém zemském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Delikt pytláctví v českém zemském právu
Název v angličtině:
The crime of poachery in Czech provincial law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Tyllová
Vedoucí:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
58197
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Tyllová 3.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Tyllová 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Tyllová 2.55 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB