velikost textu

Bazální stimulace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bazální stimulace
Název v angličtině:
Basal stimulation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Novotná
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
Mgr. Ivana Kupečková
Mgr. Petra Juřeníková
Konzultant:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Id práce:
58122
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lenka Novotná Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Bazální stimulace Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová, PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 91 Počet příloh: 13 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: stimulace, iniciální dotek, cévní mozková příhoda, poloha „hnízdo“, polohování, koupel Bakalářská práce pojednává o významu bazální stimulace. Je tvořená dvěma částmi – teoretickou a empirickou. V teoretické části se komplexně věnuji charakteristice bazální stimulace, jejím složkám a vývoji. Práce je zaměřená na polohování, kde se zabývám především významem polohy „hnízdo“, a jejím vlivem na psychiku a somatické vnímání. Vzorek, který byl zkoumán, obsahuje pacienty/klienty hospitalizované pro cévní mozkovou příhodu na neurologické klinice a zdravé osoby. V této práci, výzkumná část v praxi zkoumá, jaké jsou reakce na polohu „hnízdo“. Formou obrázků s komentářem pacienti/klienti i zdravé osoby vyjádřili, jak se cítí.
Abstract v angličtině:
Annotation The paper deals with the sence of a basal stimulation. It´s composed of a theoretical part and a practical one. In the theoretical part there is global information about basal stimulation, its components and development. The paper is directed on positioning and the main accent is on the nest position. The influence on psychical and physical perception is included too. Explored group is composed of healthy persons and patients who are suffering from stroke and are hospitalizated on the Neurological clinic. In the practical part there is research that in praxis explores how do people react in the nest position. All of them expressed their feelings by drawing a picture with comentary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Novotná 1.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Novotná 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Novotná 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Schneiderová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Kupečková 630 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Juřeníková 910 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.52 MB