velikost textu

Kvalita života dětí s onemocněním astma bronchiale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života dětí s onemocněním astma bronchiale
Název v angličtině:
The quality of life in children with bronchial asthma
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Boušková
Vedoucí:
Bc. Naděžda Vlčková
Oponenti:
MUDr. Jana Marešová
Mgr. Iva Machalová
Konzultant:
PhDr. Michaela Schneiderová
Id práce:
58120
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Michaela Boušková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života dětí s onemocněnín astma bronchiale Vedoucí práce: Bc. Naděžda Vlčková, Mgr. Michaela Schneiderová Počet stran: 65 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: astma bronchiale, kvalita života, kvalita života dětí s astmatem Bakalářská práce pojednává o kvalitě života dětí s onemocněním astma bronchiale. Poukazuje na příčiny, rozdělení, příznaky, diagnostiku, léčbu, prevenci a edukaci nemocných dětí s astmatem a na jejich kvalitu života. Těžiště práce tvoří kvalitativní výzkumné šetření. Zkoumaný vzorek tvoří nemocní děti s onemocněním astma bronchiale. Toto výzkumné šetření by nám mělo ukázat, do jaké míry je ovlivněna kvalita života dětí s astmatem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Boušková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Boušková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Boušková 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Naděžda Vlčková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jana Marešová 642 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Machalová 1.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.64 MB