velikost textu

Vztah svaté večeře Páně a homilie v odkazu reformátorů Ulricha Zwingliho a Jeana Calvina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah svaté večeře Páně a homilie v odkazu reformátorů Ulricha Zwingliho a Jeana Calvina
Název v angličtině:
The Relationship between the Lord's Supper and homily in Ulrich Zwingli's and Jean Calvin's legacy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Drahomír Fruhbauer
Vedoucí:
prof. ThDr. Pavel Filipi
Oponent:
Ladislav Beneš, Dr.
Id práce:
58101
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce je obhájit jednotu homilie a svaté večeře Páně v reformované bohoslužbě. Chápat reformovanou bohoslužbu pouze jako nesakramentální variantu narušuje vzájemnou provázanost slova a svátosti. Je to stejná chyba, jako kdybychom tvrdili, že Božího slovo a jeho činny spolu nesouvisejí. Bůh pokaždé, když něco říká, potvrzuje svá slova činem. Kázání a svatá večeře Páně vyjadřují jednotu Božího slova a činu. Práce ukazuje, že v reformované tradici švýcarského typu nacházíme dvě pojetí bohoslužby: svátostné, kde slovo a svátost jsou těžištěm shromáždění (odkaz Jeana Calvina) a nesvátostné, kde jím je pouze slovo (odkaz Ulricha Zwingliho). Každé z nich má své výhody a nevýhody a patří do reformované tradice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The intention of this thesis is to defend the unity word and the Lord’s Supper in a reformed worship. Understanding of reformed worship as only nonsacramental service interrupts its inner relationship between word an sacrament. This is the same being in error to proclaim no connection between God’s word and His deeds. Whenever God speaks, He supports His words by action. The unity of the word and table expresses the unity of God’s word and deeds. This thesis shows that we find two approaches to the worship in Swiss reformation: sacramental where word and sacrament are focus of congregation (Calvin’s legacy), and nonsacramental where only the word is its centre (Zwingli’s legacy). Both of them have got its advantages and disadvantages and are belonging to the reformed tradition. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Drahomír Fruhbauer 651 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Drahomír Fruhbauer 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Drahomír Fruhbauer 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. ThDr. Pavel Filipi 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ladislav Beneš, Dr. 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 40 kB