velikost textu

Komunikace lékaře s pacientem - zdravotníkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace lékaře s pacientem - zdravotníkem
Název v angličtině:
The communication among a doctor and a patient who is a health service officer
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Petra Mihalčiková
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Id práce:
58100
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Petra Mihalčiková, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikace lékařem s pacientem-zdravotníkem Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 146 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: komunikace, lékař, pacient-zdravotník, emoce, výuka, vlastnosti Bakalářská práce vypovídá o vedení rozhovoru lékaře s pacientem-zdravotnickým pracovníkem. Popisuje základní rozdělení komunikace doplněnou o psychologii osobnosti. V dalším bodě se zabývá rozborem rozdílnosti v jednání vyšetřujícího s oběma zkoumanými skupinami a odlišností v reakcích mužského a ženského světa na tento přístup. Zkoumaný vzorek představují lékaři a všeobecné sestry, které spojuje role pacienta, praxe ve zdravotnictví a vysokoškolské vzdělání. Dále se tato práce zaobírá jejich náhledem na výuku komunikace na lékařských fakultách a názorem, jak si představují lékaře.
Abstract v angličtině:
Annotation This paper deals with making interview among a doctor and patient who is a health service officer. It is divided into two parts – the theoretical and the practical one. In the theoretical part there is described the basic division of communication and it is completed by personal psychology. The practical part is composed of research. There are explored differences in communication betweueen a doctor and patients who are divided into two groups. There are explored the differences in men and women reactions. Explored group is composed of doctors and nurses who are connected by the role of being a patient, by medical praxis and medical education reached at the University. The paper deals with their opinion on education of communication at Medical Universities too. There is mentioned how do they imagine a good doctor.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Mihalčiková 878 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Mihalčiková 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Mihalčiková 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 633 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.56 MB