velikost textu

Kvalita života pacientů s celiakií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života pacientů s celiakií
Název v angličtině:
The quality of life at patients with coeliac disease
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petra Fousková
Vedoucí:
Jaroslava Pavlíčková
Oponenti:
doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Id práce:
58099
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Petra Fousková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů s celiakií Vedoucí práce: Pavlíčková Jaroslava RNT. Počet stran: 100 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: celiakie, kvalita života, symptomy a diagnostika onemocnění, bezlepková dieta, bezlepkové potraviny Bakalářská práce pojednává o celiakii a kvalitě života u tohoto onemocnění. Je rozdělena do dvou hlavní částí – teoretické a praktické. První, teoretická část, pojednává o samotném onemocnění, jsou zde popsány nejen symptomy, diagnostika a terapie, ale i historie onemocnění. Druhá je výzkumná. Pomocí dotazníkového šetření byla zjišťována kvalita života a na základě získaných údajů pak zhodnoceny nejčastější problémy, se kterými se pacienti s celiakií musí potýkat, a které tudíž jejich kvalitu života ovlivňují v negativním slova smyslu. Zkoumaný vzorek tvoří ženy i muži dospělého věku žijící především v Královehradeckém kraji, v menším množství i v jiných městech České republiky.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor's thesis deals with the coeliac disease and the quality of life with this disease. It's divided into two parts – a theoretical part and a practical part. The first, theoretical part, contains description of coeliac disease with symptoms, diagnostic procedures, therapy and the history of disease, too. The second part is experimental. The quality of life at the patients with coeliac disease was uncovered through the question blank. The data were evaluated and the results are described in the second part of the bachelor's thesis. Physical effort was researched on men and women living in the Hradec Králové and neighbourhood mainly, but in the another cities in Czech republic, too.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Fousková 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Fousková 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Fousková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslava Pavlíčková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D. 606 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.4 MB