velikost textu

Vliv vybraných rizikových faktorů na pády seniorů na interním oddělení - vliv podvýživy na pády seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vybraných rizikových faktorů na pády seniorů na interním oddělení - vliv podvýživy na pády seniorů
Název v angličtině:
An influence of sampled risk factors in seniors falls at internal medicine departure - An influence of undernourishment in falls of seniors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eva Chmelíková
Vedoucí:
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Oponenti:
Bc. Magdalena Kreminová
Jaroslava Pečenková
Konzultant:
Mgr. Dana Vaňková
Id práce:
58098
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Eva Chmelíková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv vybraných rizikových faktorů na pády seniorů na interním oddělení Podtitul: Vliv podvýživy na pády seniorů Vedoucí práce: MUDr. Zdeněk Kalvach Počet stran: 92 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: Pády, senior, rizikové faktory, podvýživa, identifikace rizikového pacienta, prevence Bakalářská práce je zaměřena na vlivy vybraných rizikových faktorů na pády seniorů. V teoretické Části jsem se soustředila na různé definice a druhy pádů. Zároveň jsem se snažila objasnit nejčastějších i méně známé a Často opomíjené rizikové faktory, které k nim přispívají. Důraz je kladen i na negativní vlivy podvýživy seniorů, metody identifikace rizikových osob a způsoby prevence pádů u nás i v zahraničí. Těžiště práce tvoří průzkumné šetření rizikových faktorů pádu u sta žen starších 70 let a následně screening skutečných pádů u těchto sledovaných lidí. Pacientky byly hospitalizované na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor's thesis is aimed to influences of sampled risk faktors in seniors falls. At first I focused on various definitions and kinds of falls. I also sought to clarify the most frequent and less common, often neglected risk factors of falls. I placed emphases on negative influences of seniors malnutrition, methods of risk eldery people identification and ways of prevention against falls in our country and abroad. Empirical research is based on observational study which was carried out to measure risk factors in 100 women that were older than 70 years. I also carried out the falls screening of these women. Patients were hospitalized to the General university hospital in Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Chmelíková 812 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Chmelíková 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Chmelíková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Magdalena Kreminová 1.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 863 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.76 MB