velikost textu

Ošetřování klienta po cévní mozkové příhodě v rodinném prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřování klienta po cévní mozkové příhodě v rodinném prostředí
Název v angličtině:
Nursing of clients after a cerebrovascular accident at home environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Schubertová
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
Jitka Kubínová
MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.
Id práce:
58097
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Veronika Schubertová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF HK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Ošetřování klienta po cévní mozkové příhodě v domácím prostředí Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran: 85 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: potřeby, ošetřovatelská péče, sociální služby, cévní mozková příhoda, rehabilitace, ergoterapie, logopedie Bakalářská práce je zaměřena na klienty, jež prodělali cévní mozkovou příhodu a jejich příbuzné, kteří se o své blízké pečují. Poukazuje na změny, které klienti a jejich příbuzní prožívají. Vysvětluje pojmy potřeba, sociální služby, ošetřovatelská péče. Důraz je kladen na zajištění péče o klienta v domácím prostředí. Výzkum byl prováděn dotazníkovou metodou u rodinných příslušníků hospitalizovaných klientů. Cílem šetření bylo zjistit možnosti domácího ošetřování klientů s cévní mozkovou příhodu. Šetření probíhalo na neurologické části multioborové jednotky intenzivní péče Karlovarské krajské nemocnici, nemocnici v Sokolově.
Abstract v angličtině:
Annotation The thesis is focused on clients who had a cerebrovascular accident and on their relatives who care for them. It describes the changes which clients and their relatives experience. It explains the terms "need", "social services", "nursing care". The importance of taking care for clients at home is emphasized. The research was carried out by the method of questionnaires with family members of hospitalized patients. The aim of the investigation was to establish the possibilities of home nursing of patients with a cerebrovascular accident. The investigation was executed at the neurological part of the multi-branch intensive care unit at the Regional Hospital in Karlovy Vary, at the hospital in Sokolov.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Schubertová 628 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Schubertová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Schubertová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslava Pečenková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jitka Kubínová 1.53 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc. 1.49 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.94 MB