velikost textu

Informovanost zdravotních sester v Pardubické krajské nemocnici, a.s. o problematice transplantologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost zdravotních sester v Pardubické krajské nemocnici, a.s. o problematice transplantologie
Název v angličtině:
Transplantation issues knowledge among staff nurses in "Pardubická krajská nemocnice, a.s."
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Sýkorová
Vedoucí:
MUDr. Jiří Pařízek
Oponenti:
MUDr. Pavel Navrátil, CSc.
Bc. Eva Langrová
Konzultant:
Mgr. Iva Ročková
Id práce:
58096
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Příjmení a jméno: Sýkorová Kateřina Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovanost zdravotních sester v Pardubické krajské nemocnici, a.s. o problematice transplantologie Vedoucí práce: MUDr. Jiří Pařízek, Mgr. Iva Ročková Počet stran: 93 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: transplantace, dárcovství orgánů, transplantační legislativa v ČR, stanovení smrti mozku Bakalářská práce zjišťuje míru informovanosti zdravotních sester v otázkách dárcovství orgánů. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření znalostí zdravotních sester v otázkách legislativy dárcovství orgánů v ČR. Práce obsahuje informace z transplantačního zákona, informace o Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů a informace o Koordinačním středisku transplantací. Také se zabývá stanovením smrti mozku. Zkoumaný vzorek populace je tvořen zdravotnickými pracovníky v oboru zdravotní sestra v Pardubické krajské nemocnici, a.s.
Abstract v angličtině:
Annotation Bachelor’s thesis presented here determines nursing staff knowledge in issues of organ transplantation. The focus of this thesis is a quantitative survey made among nursing staff on the issues of organ transplantation legislation in Czech Republic. The thesis contains information from Transplantation state law, information about the National Registry of persons who disagree with post-mortal use of their organs and tissues and information about the Coordination Centre of organ transplantations. It also considers the determination of death act. The examined sample of population is formed by staff nurses from „Pardubická krajská nemocnice, a.s. “
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Sýkorová 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Sýkorová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Sýkorová 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiří Pařízek 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Navrátil, CSc. 1.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Eva Langrová 1.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.62 MB