velikost textu

Psychoprofylaktická příprava k porodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychoprofylaktická příprava k porodu
Název v angličtině:
Antenatal courses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Simona Vlčková
Vedoucí:
Bc. Pavlína Chvátilová
Oponenti:
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
Bc. Veronika Rychterová
Id práce:
58095
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Porodní asistentka (PORASIST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Simona Vlčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Psychoprofylaktická příprava k porodu Vedoucí práce: BC. Pavlína Chvátilová. Počet stran: 69 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: předporodní kurzy, rodička, těhotná, gravidita, týden těhotenství Bakalářská práce pojednává o diagnostice a známkách těhotenství, délce těhotenství, výpočtu termínu porodu a změnách, kterými prochází tělo těhotné ženy. Je zde uvedeno, jak by se měla těhotná žena stravovat, její denní doporučená energetická dávka, důraz je kladen na dostatek vitamínů, vápníku a kyseliny listové. Dozvíme se v ní, proč v těhotenství cvičit, jaká jsou pravidla cvičení, popřípadě kdy v těhotenství necvičit, jak by měla těhotná pečovat o svůj chrup, co používat za hygienické přípravky, vhodné a nevhodné oblečení pro těhotnou ženu. Hlavní pozornost je věnována předporodním kurzům. Jsou zde vyjmenovány důvody, proč by těhotná měla předporodní kurz absolvovat, zabýváme se tím, jak si kurz správně vybrat a jaké informace se lze na kurzu dozvědět. Součástí práce je dotazníkové šetření, které zjišťuje vliv předporodní přípravy na průběh porodu, komplikace, porodní poranění a vliv vzdělání matek na účast v kurzu.
Abstract v angličtině:
Annotation This essay is a study about diagnostics and signs of pregnancy, its durations, calculation of the birth date and changes of mother´s body during pregnacy. The essay contains instructions about diet and recommended energetic dosage during pragnancy, a special attention is on vitamins, calcium and folic acid. Also we discuses the importance of exercising,rules and when is it recommended the most. Also it talks about how the pregnant woman should take care about her teeth, and advisable hygienic preparations. A special attention is give to atenatal courses. The essay is talking about the reason why antenatal courses are mportent for pregnant woman, how to choose rightly and what kind of information can they get there. A questionnaire is a part of the essay, which is discussing the anteatal preparations and their affect on pregnancy, complications, birth injury, and the affect of educatig mothers to participate in such courses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Simona Vlčková 292 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Simona Vlčková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Simona Vlčková 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 652 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Veronika Rychterová 517 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.57 MB