velikost textu

Kvalita života dětí s astma bronchiale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života dětí s astma bronchiale
Název v angličtině:
The life quality at children with asthma
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Danuše Vejvodičová
Vedoucí:
Bc. Eva Prchalová
Oponenti:
PhDr. Marie Rybářová
Bc. Veronika Stejskalová
Id práce:
58091
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Danuše Vejvodičová Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Název práce: Kvalita života dětí s astma bronchiale Vedoucí práce: Bc. Eva Prchalová Počet stran: 93 Počet příloh: 9 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: Astma, kvalita života, dětský pacient V této práci jsem se snažila nastínit problematiku astmatu u dětí. V teoretické části je zpracována etiologie astmatu, diagnostika a jeho léčba. Uvedla jsem některé teoretické poznatky z oblasti kvality života. Práci jsem se snažila psát tak, aby této problematice porozuměl i laický čtenář. V praktické části jsem se zaměřila na to, do jaké míry jsou dětští astmatičtí pacienti omezeni ve vykonávání běžných aktivit kvůli astmatu. Dále jsem zjišťovala jejich pocity spojené s astmatem a edukovanost ohledně způsobu použití inhalátorů a inhalačních léků.
Abstract v angličtině:
Annotation The paper deals with problematics of asthma at children. In the theoretical part there is global information about asthma, its ethiology, diagnostics and treatment. There is theoretical information about life quallity included in this part. I wanted laymen to understand it so it´s written in the simple way. The practical part is directed on the level of limitation caused by asthma at children. The other goal of the research is to explore their feelings connected with asthma and how are they educated in connection with using inhaler and other medicaments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Danuše Vejvodičová 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Danuše Vejvodičová 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Danuše Vejvodičová 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Eva Prchalová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Rybářová 979 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Veronika Stejskalová 519 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.54 MB