velikost textu

Syndrom vyhoření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syndrom vyhoření
Název v angličtině:
Burnout
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Monika Newaldová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Alena Mellanová, CSc.
Oponenti:
Jaroslava Pečenková
PhDr. Marie Rybářová
Id práce:
58058
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Monika Newaldová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Syndrom vyhoření Vedoucí práce: PhDr. Alena Mellanová, CSc. Počet stran: 46 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: syndrom vyhoření, stres, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, prevence syndromu vyhoření Bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření zdravotnických a pedagogických pracovníků. Poukazuje na příznaky, výskyt a prevenci syndromu vyhoření a porovnává výskyt syndromu mezi oběma skupinami. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Zkoumaný vzorek tvoří pedagogičtí pracovníci, zdravotničtí pracovníci oboru všeobecná sestra, sestra na psychiatrickém oddělení a rehabilitační pracovník. Důraz je kladen na příznaky a faktory, které syndrom vyhoření provázejí.
Abstract v angličtině:
Annotation Key words: burnout, stress, medical personnel, pedagogic personnel, burnout prevention Baccalaureate thesis deals with burnout of medical and pedagogic personnel. It refers to symptoms, incidence and prevention of burnout and compares burnout incidence among both the groups, respectively. Thesis is divided in theoretic and experimental part. Surveyed sample is formed by pedagogic personnel, medical personnel of district nurse, psychiatric department nurse and remedial gymnast. Stress is put on the accompanying signs and factors of the burnout.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Newaldová, DiS. 514 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Newaldová, DiS. 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Newaldová, DiS. 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Mellanová, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 1.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Rybářová 655 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.74 MB