velikost textu

Vztah žaloby a rozsudku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah žaloby a rozsudku
Název v angličtině:
Relationship between petition and judgment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lukáš Sommer
Vedoucí:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
57970
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozsudek, žaloba
Klíčová slova v angličtině:
judgment, petition
Abstrakt:
Rigorózní práce - Mgr. Lukáš Sommer - Vztah žaloby a rozsudku / Relationship between petition and judgment Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je vzájemný vztah žaloby a rozsudku. Její první, převážně teoreticky zaměřená kapitola, obsahuje stručný historický exkurz do vývoje ústředního pojmu civilního procesu, tedy do vývoje žalobního práva. Druhá a třetí kapitola se zaobírá žalobou, resp. rozsudkem, jejich složkami, náležitostmi, účinky, členěním atd. a jejich primárním účelem je seznámit čtenáře s těmito skutečnostmi, aby si lépe dokázali uvědomit vzájemný vztah žaloby a rozsudku. Konečně pátá kapitola této rigorózní práce (nejvíce prakticky zaměřená) tvoří jádro mé rigorózní práce a je v ní pojednáno právě o vzájemném vztahu žaloby a rozsudku. 1
Abstract v angličtině:
Rigorózní práce - Mgr. Lukáš Sommer - Vztah žaloby a rozsudku / Relationship between petition and judgment Abstract This thesis focuses on the relationship between petition and judgment. Its first, mostly theoretical, chapter describes brief historical excursion to the evolution of the main concept of the civil procedure, the evolution of petition law. Second and third chapter are dealing with petition and judgment, their components, requirements, impacts, division etc. and their primal purpose is to familiarize the readers with this facts for better understanding of the relationship between petition and judgment. Finally, the fifth chapter of this thesis (most practical) constitutes the heart of my thesis and it is focused on the relationship between petition and judgment itself. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Sommer 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Sommer 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Sommer 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 566 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 192 kB