velikost textu

Ochrana ži votního prostředí a vlastnické právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana ži votního prostředí a vlastnické právo
Název v angličtině:
Protection of the environment and the right of ownership
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Široký
Vedoucí:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Oponent:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Id práce:
57904
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Široký 3.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Široký 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Široký 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB